Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás prostřednictvím jasného prohlášení informovat o svém rozhodnutí jedním z následujících kontaktních kanálů. Použít můžete také vzorový formulář, ale není to povinné.

E-mail:
info@harmonyislife.com

Korespondenčně:
Harmony is Life
Franz-Josef-Straße 34/2
2380 Perchtoldsdorf, Austria

Tel.č. .: (+43) 0660 36 30 635

K dodržení termínu stačí zaslat oznámení o tom, že uplatňujete své právo na odstoupení smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu. Částka bude vrácena okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pro vrácení použijeme stejné platební prostředky, které jste uplatnili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, pokud neobdržíme zboží zpět, nebo pokud neposkytnete důkaz, že jste nám zboží zpět zaslali.

Zboží nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení smlouvy. Zašlete prosím zboží na:

Harmony is Life
Franz-Josef-Straße 34/2
2380 Perchtoldsdorf, Austria

V případě odstoupení vám umožníme vrátit zboží zdarma. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přijetí vráceného zboží potvrdíme e-mailem.

Za znehodnocení zboží musíte zaplatit pouze v případě, že je zaviněna manipulací, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.