Harmony is Life®, Mag. Zuzana Kratochvilova (dále jen „Harmony is Life“) kontroluje správnost, úplnost a aktuálnost všech informací na tomto webu. Harmony is Life za to nepřijímá žádnou odpovědnost a rovněž nenese odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí v obsahu. Obsah tohoto webu je poskytován s vyloučením jakékoli záruky nebo odpovědnosti. Používání této webové stránky a komunikace s ní je na vaše vlastní riziko.

Všechny názvy společností Harmony is Life a jejich loga jsou – bez ohledu na to, zda jsou označeny jako ochranné známky či nikoli – registrovaná nebo neregistrovaná vlastnická práva, ať už jde o Harmony is Life, společnosti s ní spojené, jejich poskytovatele licencí, jejich partnery společného podniku nebo jejich dodavatelé.

Bez výslovného písemného souhlasu vlastníka příslušných majetkových práv není prostřednictvím webových stránek žádným způsobem udělena žádná licence ani žádná jiná práva k takovým vlastnickým právům.

Užívání vlastnických práv je výslovně zakázáno a představuje porušení autorského práva, zákona o ochranných známkách nebo jiných zákonů, pokud to tyto podmínky použití nedovolují. Je zdůrazněno, že Harmony is Life bude důrazně uplatňovat všechna práva týkající se webových stránek a jejich obsahu, zejména pokud jde o jejich duševní vlastnictví, včetně zahájení trestního řízení.

Harmony is Life umožňuje prohlížení a stahování materiálu obsaženého na webových stránkách pouze pro soukromé, nekomerční použití, za předpokladu, že při reprodukci materiálu bude uveden odkaz na příslušná autorská práva a vlastnická práva. Bez výslovného souhlasu Harmony is Life nesmí být obsah webových stránek, včetně textů, obrázků, zvukových a obrazových materiálů, distribuován, měněn, přenášen, znovu používán nebo publikován pro veřejné nebo komerční účely, pokud a v rozsahu, v jakém to není legálně povoleno je.

Harmony is Life ani třetí strany, které se podílejí na vytváření, vytváření nebo přenosu webových stránek, neodpovídají za jakékoli škody (včetně virového útoku na váš počítač) vyplývající z přístupu na webové stránky nebo možné či možné nemožnosti používat webové stránky může vzniknout.

Křížové odkazy („odkazy“) z této webové stránky na webové stránky třetích stran nelze chápat jako doporučení společnosti Harmony is Life pro příslušnou společnost, její produkty nebo služby. Harmony is Life nekontroloval všechny weby třetích stran a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah nebo jiné odkazy zde nalezené. Použití odkazu je na vaše vlastní riziko.

Veškerý obsah a informace, které přenášíte do Harmony is Life prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem (dále jen „přenosy“), jsou považovány za nedůvěrné a nejsou chráněny autorskými právy ani vlastnickými právy. Harmony is Life a její přidružené subjekty mohou používat všechny přenosy k jakýmkoli účelům, včetně reprodukce, zveřejňování, přenosu a publikace. Na tento web je zakázáno přenášet výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, nemorální nebo jinak nezákonný obsah nebo jej z tohoto webu šířit. V tomto okamžiku odkazujeme také na naše prohlášení o ochraně údajů, které je k dispozici na adrese https://www.harmonyislife.com/cs/ochrana-dat/.

Harmony is Life může tyto Podmínky používání kdykoli s okamžitou platností aktualizovat a měnit. Každý uživatel by proto měl pravidelně kontrolovat, zda webová stránka neobsahuje aktuální verzi těchto podmínek použití.