Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie je 14 dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzala tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nás prostredníctvom jasného vyhlásenia informovať o svojom rozhodnutí jedným z nasledujúcich kontaktných kanálov. Použiť môžete aj vzorový formulár, ale nie je to povinné.

E-mail: info@harmonyislife.com

Korešpondenčne:
Harmony is Life Zeleborgassse 19/2
1120 Viedeň, Rakúsko

Tel.č. .: (+43) 0660 36 30 635

Na dodržanie termínu stačí zaslať oznámenie o tom, že uplatňujete svoje právo na odstúpenie zmluvy pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dopravu. Suma bude vrátená okamžite a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Na vrátenie použijeme rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste uplatnili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s Vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú za túto splátku účtované poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, pokiaľ nedostaneme tovar späť, alebo pokiaľ neposkytnete dôkaz, že ste nám tovar späť zaslali.

Tovar nám musíte vrátiť okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení zmluvy. Zašlite prosím tovar na:

Harmony is Life
Zeleborgassse 19/2
1120 Viedeň, Rakúsko

V prípade odstúpenia Vám umožníme vrátiť tovar zadarmo. Lehota je dodržaná, pokiaľ odošlete tovar pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Prijatie vráteného tovaru potvrdíme e-mailom.

Za znehodnotenie tovaru musíte zaplatiť iba v prípade, že je zavinená manipuláciou, ktorá nie je nutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.